Βλέπετε 1–15 από 17 αποτελέσματα

Εμφάνιση 9 12 18 24

Ηλιακός Θερμοσίφωνας Solar Vacuum – 120lt-2m² Επιλεκτικός 2πλης Ενέργειας

Ηλιακός θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-120 E1 – 120lt-2m² επιλεκτικός διπλής ενέργειας. Ηλιακό σύστημα κλειστού κυκλώματος με επιλεκτικούς συλλέκτες και γκρι περίβλημα boiler. Ζεστό νερό για 2-3 άτομα.

Ηλιακός Θερμοσίφωνας Solar Vacuum -120lt-1,5m² Επιλεκτικός 3πλής Ενέργειας

Ηλιακός θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-120 E – 120lt-1,5m² επιλεκτικός τριπλής ενέργειας. Ηλιακό σύστημα κλειστού κυκλώματος με επιλεκτικούς συλλέκτες και γκρι περίβλημα boiler. Ζεστό νερό για 2 άτομα

Ηλιακός Θερμοσίφωνας Solar Vacuum 120lt-1,5m² Επιλεκτικός 2πλης Ενέργειας

Ηλιακός θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-120 E – 120lt-1,5m² επιλεκτικός διπλής ενέργειας. Ηλιακό σύστημα κλειστού κυκλώματος με επιλεκτικούς συλλέκτες και γκρι περίβλημα boiler. Ζεστό νερό για 2 άτομα.

Ηλιακός Θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-120 E1 – 120lt-2m² Επιλεκτικός 3πλής Ενέργειας

Ηλιακός θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-120 E1 – 120lt-2m² επιλεκτικός τριπλής ενέργειας. Ηλιακό σύστημα κλειστού κυκλώματος με επιλεκτικούς συλλέκτες και γκρι περίβλημα boiler. Ζεστό νερό για 2-3 άτομα.

Ηλιακός Θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-160 E – 160lt-2m² Επιλεκτικός 2πλής Ενέργειας

Ηλιακός θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-160 E. 160lt-2m² επιλεκτικός διπλής ενέργειας. Ηλιακό σύστημα κλειστού κυκλώματος με επιλεκτικούς συλλέκτες και γκρι περίβλημα boiler. Ζεστό νερό για 3-4 άτομα.

Ηλιακός Θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-160 E 160lt-2m² Επιλεκτικός 3πλής Ενέργειας

Ηλιακός θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-160 E. 160lt-2m² επιλεκτικός τριπλής ενέργειας. Ηλιακό σύστημα κλειστού κυκλώματος με επιλεκτικούς συλλέκτες και γκρι περίβλημα boiler. Ζεστό νερό για 3-4 άτομα.

Ηλιακός Θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-160 E1 – 160lt – 2,4τμ Επιλεκτικός 2πλής Ενέργειας

Ηλιακός Θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-160 E1 160lt – 2,4m² επιλεκτικός διπλής ενέργειας. Ηλιακό σύστημα κλειστού κυκλώματος με επιλεκτικούς συλλέκτες και γκρι περίβλημα boiler. Είναι για 4 άτομα.

Ηλιακός Θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-160 E1 160lt – 2,4m² Επιλεκτικός 3πλής Ενέργειας

Ηλιακός Θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-160 E1 160lt – 2,4m² επιλεκτικός τριπλής ενέργειας. Ηλιακό σύστημα κλειστού κυκλώματος με επιλεκτικούς συλλέκτες και γκρι περίβλημα boiler. Είναι για 4 άτομα.

Ηλιακός Θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-160 E2 – 160lt-3m² Επιλεκτικός 2πλής Ενέργειας

Ηλιακός θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-160 E2 –  160lt-3m² επιλεκτικός διπλής ενέργειας. Ηλιακό σύστημα κλειστού κυκλώματος με επιλεκτικούς συλλέκτες και γκρι περίβλημα boiler. Ζεστό νερό για 4-5 άτομα.

Ηλιακός Θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-160 Ε2 – 160lt-3m² Επιλεκτικός 3πλης Ενέργειας

Ηλιακός θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-160Ε E2 –  160lt-3m² επιλεκτικός τριπλής ενέργειας. Ηλιακό σύστημα κλειστού κυκλώματος με επιλεκτικούς συλλέκτες και γκρι περίβλημα boiler. Ζεστό νερό για 4-5 άτομα.

Ηλιακός Θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-200 E – 200lt-2,75m² Επιλεκτικός 2πλής Ενέργειας

Ηλιακός θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-200 E. 200lt-2,75m² επιλεκτικός διπλής ενέργειας. Ηλιακό σύστημα κλειστού κυκλώματος με επιλεκτικούς συλλέκτες και γκρι περίβλημα boiler. Ζεστό νερό για 4-5 άτομα.

Ηλιακός Θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-200 E 200lt-2,75m² Επιλεκτικός 3πλής Ενέργειας

Ηλιακός θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-200 E. 200lt-2,75m² επιλεκτικός τριπλής ενέργειας. Ηλιακό σύστημα κλειστού κυκλώματος με επιλεκτικούς συλλέκτες και γκρι περίβλημα boiler. Ζεστό νερό για 4-5 άτομα.

Ηλιακός Θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-200 E1 – 200lt-3m² Επιλεκτικός 2πλής Ενέργειας

Ηλιακός θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-200 E1. 200lt-3m² επιλεκτικός διπλής ενέργειας. Ηλιακό σύστημα κλειστού κυκλώματος με επιλεκτικούς συλλέκτες και γκρι περίβλημα boiler. Ζεστό νερό για 5 άτομα

Ηλιακός Θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-200 E2 – 200lt-4m² Επιλεκτικός 2πλής Ενέργειας

Ηλιακός θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-200 E2. 200lt-4m² επιλεκτικός διπλής ενέργειας. Ηλιακό σύστημα κλειστού κυκλώματος με επιλεκτικούς συλλέκτες και γκρι περίβλημα boiler. Ζεστό νερό για 6-7 άτομα.

Ηλιακός Θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-200 E2 200lt-4m² Επιλεκτικός 3πλής Ενέργειας

Ηλιακός θερμοσίφωνας Solar Vacuum SV-200 E2. 200lt-4m² επιλεκτικός τριπλής ενέργειας. Ηλιακό σύστημα κλειστού κυκλώματος με επιλεκτικούς συλλέκτες και γκρι περίβλημα boiler. Ζεστό νερό για 6-7 άτομα.